Call : 086-998-5992
       

ร่วมงานกับเรา >> Innovation Management
Innovation Management

( 1 Position )Job Description
  • ดูแล ให้คำปรึกษาลูกค้าด้านธุรกิจ/การตลาด และบริหารจัดการโปรเจ็คให้เสร็จสิ้น
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายในองค์กร
  • นำเสนอและร่วมวางแผนเพื่อพัฒนาบริการและการให้บริการลูกค้า
  • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications : 
  • เพศชาย หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี 
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดอย่างน้อย 1 ปี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี
  • มนุษยสัมพันธ์ดี 
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
Apply for This position :


อัพโหลด C.V. / Resume (pdf , jpg , doc ขนาดไม่เกิน 1 Mb)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : contact@icbdconsulting.com